Producenci
Produkt dnia
ADA AQUASKY G 451 LED do akwarium 45cm
ADA AQUASKY G 451 LED do akwarium 45cm

1 390,00 zł

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Administratorem danych osobowych jest Operator sklepu internetowego Aquascapers, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji.

Podanie danych w formularzu rejestrowym czy w formularzu zamówienia towaru bez rejestracji jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie.

Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych z systemu Sklepu. 

Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej formie miedzy innymi poprzez:
- przesłanie wniosku na adres e-mail: biuro@aquascapers.pl

- przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Aquascapers.pl ul. Poprzeczna 52d/2, 05-506 Lesznowola Kraków

Operator Sklepu, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych. Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy gdyby udzielenie informacji spowodowałoby:
- ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
- istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z usunięciem konta Użytkownika. Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i zaprzestanie tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

POLITYKA COOKIES 

- Polityka dotycząca plików cookies
Niniejszy serwis  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą polityką.  Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny.
- Co to są cookies?
Cookies  to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na  komputerze, tablecie, smartphonie lub innym urządzeniu końcowym w momencie, gdy użytkownik odwiedza  różne strony w internecie. Cookie zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (czas jego istnienia), oraz wygenerowany losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze stroną internetową. 
- Do czego używane są  cookies?
W tej witrynie pliki cookies wykorzystywane są do: utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu ponowne logowanie nie jest wymagane na każdej podstronie serwisu,do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć twórcom tej witryny, jak używane są  strony serwisu i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i treści,ułatwienia korzystania z serwisu.
- Jak długo przechowywane są dane w cookies?
Na stronach serwisu  używane są dwa rodzaje ciasteczek: sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie, stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.
- Typy cookies wykorzystywane w ramach serwisu: 
niezbędne - zapewniają poprawne funkcjonowanie stron serwisu, 
wydajnościowe - zbierają informacje o sposobie użytkowania stron serwisu
funkcjonalne - zapamiętują ustawienia i personalizację interfejsu użytkownika, np. języka strony 

ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES

Google Chrome -Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę Ustawienia.Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.Wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.
Mozilla FireFox - Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox) i wybrać  Opcje.W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Opera - Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:Kliknąć Preferencje,  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie Ciasteczka.Wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.Wybrać zakładkę Prywatność.Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies) lub kliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Safari - Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:W menu Safari wybrać opcję Preferencje.Kliknąć ikonę Prywatność.Zaznaczyć żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ART DECO Paweł Mielniczek z siedzibą w Piasecznie (dalej „My”lub „AQUASCAPERS”) operator internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.aquascapers.pl (dalej „Aquascapers”). 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

adres e-mail: biuro@aquascapers.pl,
adres pocztowy: Aquascapers , ul. Poprzeczna 52d/2, 05-506 Lesznowola

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta / składania zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Aquascapers? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Aquascapers, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; 
 • realizacji zamówień w ramach umowy kupna - sprzedaży;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; 
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Aquascapers, którym jest: 
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; 
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru; 
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Aquascapers oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; 
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; 
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
 • prowadzenie analiz statystycznych; 
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; 
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 
  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

 • adres email, imię, nazwisko, telefon oraz adres

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu. 
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

  Jakie masz uprawnienia wobec Aquascapers w zakresie przetwarzanych danych? 
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AQUASCAPERS; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania 
  Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 
  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
  Twoje dane osobowe udostępniamy firmie transportowej oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Aquascapers robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
 • statystycznych i archiwizacyjnych, 

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 
  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 
  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Aquascapers zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
  Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt. 

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu
  o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? 
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
  na Twoją sytuację. 
  Profilowanie danych osobowych przez Aquascapers polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

TWISTO / ING

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) 

(zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ART DECO Paweł Mielniczek, ul. Julianowska 34/47, 05-500 Piaseczno; dane kontaktowe - numer telefonu: 603-650-885, adres e-mail: biuro@aquascapers.pl. 

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez BETA można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul. Julianowska 34/47 , 05-500 Piaseczno, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e- mail – biuro@aquascapers.pl

 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 
  a) realizacji zamówień
 • b)  przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBanku. („Bank”) 
  w związku z: 
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia 
  infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu 
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem 
  internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

 

 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy. 

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 
 • a)  mBank

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.: 

 2. a) realizacji złożonych zamówień
 • a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

 • b)  prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

 • c)  prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

 • d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 • e)  prawo do przenoszenia danych. 

związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani: 

 1. W
  zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

 2. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). . Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. 
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 

przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl